Wireframe

Wireframe är den skissteknik som är väl anpassad för att förklara utseende och funktioner på en hemsida. Tekniken är enkelt och det blir begripligt både för kollegor och kunder hur innehåll struktureras och layouten på hemsidan.