När du skall börja ditt webbprojekt så behöver du skriva startkod som webbläsaren behöver för att webbsidan skall förstå hur dokumentet skall läsas. Vi kommer gå igenom vilken kod du behöver och vad den betyder samt en instruktionsfilm där du kodar upp den själv.

Startkod – HTML5

Startkod – HTML5

Här till höger har du ett exempel på startkod för ett HTML5 dokument. Vill du kopiera koden för att få en snabb start det bara att markera koden och klistra in den i Brackets. Men titta gärna på genomgången ovan så att du får en förståelse för koden.

Läs vidare om taggarna i startkoden.

<!---/----------------------------
    Webbkoda
    Startkod - HTML5
    www.webbkoda.se
-----/----------------------------->
<!doctype html>
<html lang="sv">
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title>Exempel - Webbkoda</title>
    <link rel="stylesheet" href="css/main.css" type="text/css" />
 </head>
  <body>

  </body>
</html>
See the Pen BNjxBb by Webbkoda (@webbkoda) on CodePen.