Vi skall börja skapa vår första webbsida åt kunden Evas Frukt. Titta på genomgången ovan så får du en introduktion till projektet.

p

Introduktion

01 – Introduktion

Vi utgår från mall-dokumentet och startkoden ut “starta webbprojektet”. Skapar struktur på webbsidan genom att styra body-taggen och sätter in logotypen en sidhuvudbild.

Länkar
Ladda ner materialet för projektet
Film om startkoden

Läs mer

HTML
CSS

l

Text & Typografi

02 – Typografi

Vi sätter in rubrik på webbsidan med hjälp av H1 taggen, samt sätter in brödtext med hjälp av P-taggen. Vi styr sedan utseendet på texten med hjälp av CSS.

Läs mer

HTML
CSS

d

Listor & Länkar

03 – Listor / Länkar

I denna denna film så lär vi oss hur man skapar punktlistor och hur man skapar länkar

Länkar
Läs mer om listor
Läs mer om länkar

Läs mer

HTML
CSS

Sidfot & avslutning

04 – Sidfot

I denna sista film så avslutat vi webbprojektet med att skapa en sidfot på webbsidan och summerar projektet.

Länkar
Fortsätt till nästa webbprojekt

Läs mer

HTML
CSS