Webbkoda är här!

Webbkoda är här!

Vill du lära dig att bygga webbsidor? Webbsidan vid namn Webbkoda är nu lanserad och bjuder på ett utbildningsmaterial för dig som vill lära dig webbutveckling eller för dig som undervisar i webbutveckling. Utbildningsmaterialet är i form av instruktionsvideofilmer och workshops med case att arbeta med. Webbkoda är en öppen digital lärresurs som är skapad av Erik Malmsköld genom stöd från Internetfonden som drivs av IIS, Internetstiftelsen i Sverige. Webbkoda finns på en rad olika sociala nätverk för att kunna sprida och ta del av utvecklingsarbetet som sker med hjälp av lärresursen. Använd gärna hashtaggen #webbkoda för att dela mig dig av dina projekt och idéer. Sharing is caring Erik Malmsköld Grundare av...
Erik Malmsköld får stipendium från Internetfonden

Erik Malmsköld får stipendium från Internetfonden

Projektet Webbtrappan ska ge lärresurser till alla elever som läser webbutveckling. Lärare som undervisar i detta ämne visar ett videobaserat undervisningsmaterial på svenska, där elever i sin egen takt kan ta till sig kunskap och repetera om och om igen. Verktyget ska fungera som ett stöd för inlärning på och utanför lektionen och vara ett alternativ för de elever som föredrar att lyssna och se rörlig bild framför att läsa och tolka...