Erik Malmsköld får stipendium från Internetfonden

Erik Malmsköld får stipendium från Internetfonden

Projektet Webbtrappan ska ge lärresurser till alla elever som läser webbutveckling. Lärare som undervisar i detta ämne visar ett videobaserat undervisningsmaterial på svenska, där elever i sin egen takt kan ta till sig kunskap och repetera om och om igen. Verktyget ska fungera som ett stöd för inlärning på och utanför lektionen och vara ett alternativ för de elever som föredrar att lyssna och se rörlig bild framför att läsa och tolka...